اخبار و اعلانات

راه اندازی سامانه مدیریت نشریات
1396-09-12

با حضور ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس، سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد راه اندازی گردید.